Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuu, 2012.

Liberaaliteologian ongelmakohtia

Suomen evankelis-luterilainen kirkko liberalisoituu. Siitä ei liene kenelläkään epäilystä. Kerron seuraavassa miksi en itse pidä tällaista kehitystä suotavana. Samalla näytän, että liberaalien ja konservatiivien vastakkainasettelussa ei ole kyse pelkästään homoudesta tai naispappeudesta, vaan asetelma on paljon syvemmällä. Oikeastaan puhumme kahden eri uskonnon välisestä kamppailusta.

Perusta-lehdessä (6/2011) oli mielenkiintoinen Hanna Salomäen tutkimus siitä, miten kirkon liberaalit ja konservatiivit suhtautuvat oppikysymyksiin, uskonnonharjoitukseen ja moraalinäkemyksiin. Tulokset olivat melko paljastavia. Annan joitakin esimerkkejä: Liberaaleista vain puolet uskoi persoonalliseen Jumalaan. Samoin liberaaleista 46 prosenttia ei lukenut koskaan Raamattua ja vain yksi prosentti luki sitä vähintään kerran viikossa.

Näyttää siltä, että saman kirkon sisällä olevien konservatiivien ja liberaalien vastakkainasettelu on jopa suurempi kuin eri kirkkokuntien väliset kiistakysymykset. Liberaa…

Tavoitteena kirkolliskokous

Olen ehdolla kirkolliskokoukseen Helsingin hiippakunnasta maallikkovaalissa numerolla 79. Seuraavassa vaaliteemani tiivistetysti:
Kirkon suurin ongelma on sen jäsenten maallistuminen. Siihen on vastattava painokkaasti evankeliumin julistuksella ja kristinuskon selkeällä opetuksella.

Kirkon itseymmärrys on kadoksissa. Siksi sen olisi löydettävä hengellinen luonteensa. Kirkosta ei saa tulla pelkästään yhtä valtionkonttoria lisää, josta ostetaan hengellisiä palveluita, vaan sen tulee olla hengellinen yhteisö, syntisten sairaala, josta ihminen löytää armon ja pelastuksen.

Nuoret aikuiset olisi saatava mukaan kirkon toimintaan. Tämä ei voi tapahtua muuttamalla kirkon oppeja, vaan uudistuksen on noustava Raamatun armollisesta sanomasta.

Samaa sukupuolta olevia pareja ei tule siunata kirkollisesti avioliittoon. Ei nyt eikä koskaan!

Konservatiivien syrjiminen on lopettava kirkossa. Eri herätysliikkeille ja lähetysjärjestöille tulee olla edelleenkin tilaa ja rahoja. Herätysliikkeet ovat rikas…