Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2013.

Totuus, hyvyys ja kauneus

Kristillisessä filosofiassa on pitkään pidetty totuutta, kauneutta ja hyvyyttä Jumalan ominaisuuksina. Ne ovat kaikki saman asian eri puolia. Jumalaa voi pitää niin absoluuttisena totuutena, hyvyytenä kuin kauneutenakin. Kaikkien näiden kokemusten kautta pystymme tavoittamaan jotain itsensä Jumalan olemuksesta.

Samaan aikaan länsimaisen sekulaarin yhteiskunnan rappio näkyy ainakin kolmessa keskeisessä seikassa: ensinnäkin totuus on kadonnut filosofiasta, toiseksi hyvyys on kadonnut moraalista ja kolmanneksi kauneus on kadonnut taiteesta. Tämä muutos on lopulta johtanut myöskin pyhän katoamiseen kirkosta.

Karrikoiden voisi sanoa, että postmodernina aikanamme minkäänlaista totuutta ei enää hyväksytä lähtökohtaisestikaan olevan olemassa. On erilaisia subjektiivisia mielipiteitä, mutta mikään niistä ei saa olla lopullisen oikeassa. Moraalissa taas hyvyys ja pahuus eivät enää ole se akseli, jolla pelataan. On huonosti kohdeltuja ihmisiä, jotka toimivat vastoin yhteisesti sovittuja pelisään…

Heikoimman puolella - seksuaalietiikassakin

Seuraa pieni ajatusleikki. Kuvittele organisaatio tai taho, jonka tehtävänä olisi ajaa lasten oikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa niin pitkälle kuin mahdollista. Minkälainen agenda sillä olisi? Mitä asioita se mahdollisesti ajaisi? Itse hahmottelisin järjestön toimintasuunnitelmaksi jotakin seuraavaa.

Ensiksi tämä taho varmastikin kehottaisi ihmisiä lisääntymään, jotta lapsia ylipäätään olisi olemassa. Sitten järjestö pyrkisi turvaamaan kaikin tavoin lasten elämän. Tähän liittyen järjestö pyrkisi saamaan aborteille täyskiellon tai ainakin kieltäisi sen jäseniltään, jotta lapsen oikeutta elämään tai edes elämän mahdollisuutta ei loukattaisi. Tämä siksi, koska järjestö ei kykenisi määrittelemään mitään muuta selvää rajaa siihen, milloin lapsen elämä alkaa, kuin hedelmöittymisen hetki.

Sen jälkeen organisaatio yrittäisi kaikin tavoin turvata lapsen aseman. Se haluasi turvata lapselle mahdollisimman turvallisen ja rakastavan kasvuympäristön. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, täytyi…