Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on elokuu, 2013.

Hegel ja Jumalan ilmoituksen muuttuminen

Miksi nykyään kiistellään niin paljon moraalisista kysymyksistä, joista kristillisen kirkon historiassa ei ole ollut minkäänlaista epäselvyyttä? Yksi syy tähän voi olla Georg Wilhelm Friedrich Hegelin filosofiassa. Tämän kaksisataa vuotta sitten eläneen saksalaisen filosofin ajatukset näyttävät tulleen osaksi monen edistysmielisen teologin agendaa.

Toisin kuin Immanuel Kant, josta olen kirjoittanut aiemmin, Hegel ei kiistänyt jumalallisen ilmoituksen mahdollisuutta. Hän vain tulkitsi sen uudelleen kristillisestä käsityksestä poikkeavalla tavalla.

Hegelin mukaan moderneissa yhteiskunnissa ihminen ja Jumala, ihminen ja yhteiskunta ja ihminen ja luonto ovat joutuneet erilleen toisistaan. Tämä on lähtökohtaisesti kristinuskon syytä, koska perinteisessä kristinuskossa luoja on ymmärretty täysin erilliseksi luomakunnasta. Tähän oli Hegelin mukaan saatava muutos. Hän ajatteli, että kristinuskon oli muututtava radikaalisti, jotta voitaisiin tunnustaa elämään ja yhteiskunnallisuuteen sisältyvä…

Uskontoa saa sekoittaa politiikkaan

Loppukesän kohujen keskellä on kuultu moralistis-paheksuvia julkituloja uskonnon ja politiikan sekoittamisesta. Näiden kauhistelevien puheenvuorojen logiikka on kärjistäen mennyt seuraavasti: Jos uskonto saa vaikuttaa politiikkaan, meillä on Suomessa kohta sharia-laki. Tällä perusteella ministeri ei saisi sitten pitää mitään uskontoa itseään sitovana ainakaan julkisissa puheissaan.

Ensimmäinen virhe tällaisessa päättelyssä on samaistaa eri uskontojen ääriajattelu keskenään. Islamilainen fundamentalismi ja kristillinen fundamentalismi eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Eri uskontojen ääripäiden samaistaminen on yhtä järkevää kuin samaistaa äärimmäinen kommunismi äärimmäiseen kapitalismiin. Suomessa äärikristillisyytenä pidetään herätysliikkeitä, joiden usko on käytännössä täysin samaa uskoa, jota jokaisen isovanhemmat on täällä Suomessa opetettu tunnustamaan. Jos tämä on radikaalia ja vaarallista, niin silloin koko suomalainen kulttuuri on perustaltaan vaarallista ja Suomen valtion v…