Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2014.

Ilosanoma vaaleista vai Kristuksesta?

Mikä on kirkon suurin ilosanoma? Tällä hetkellä kaikesta päätellen se on, että saa äänestää seurakuntavaaleissa. Tämä on oikeastaan ainoa asia, mikä julkisuudessa kirkosta on nyt esillä. Äänestämisen ilosanoman eteen on tehty lukemattomia tunteja töitä ja mainostoimistot ovat pyöritelleet erilaisia kampanjoita ihmisten saattamiseksi vaaliuurnille. Tulee vain mieleen, miksi vastaavaa vaivaa ei nähdä normaalisti kristillisen ilosanoman eli evankeliumin eteenpäin viemiseen.

Kirkon päättävät elimet on vallannut ihmeellinen usko demokratiaan kaiken ratkaisevana välineenä. Demokratia, kuten mikään muukaan maallinen ideologia, ei kuitenkaan voi tuoda voittoa kirkolle. Ei pitäisi uskoa demokratiaan vaan Kristukseen, sillä demokratia itsessään ei ole mikään tae hyvästä lopputuloksesta. Tästä on 1900-luvulta tarpeeksi varoittavia esimerkkejä.

Kysyn tätä nyt oikeasti: mitä kumman väliä on sillä jääkö äänestysprosentti alhaiseksi kirkollisvaaleissa vai ei? Miksi sen nostamiseen pitää nähdä niin p…

Ehtoollinen uskonelämän keskipisteenä

Ehtoollisessa kohtaamme Kristuksen aineellisen todellisuuden piirissä. Tämän ajatuksen vastakohta on eräänlainen kristillinen platonismi, jossa uskonasioissa liikutaan vain henkisellä tasolla, ideamaailmassa.

Platonismin mukaan konkreettinen ja materiaalinen todellisuus ei ole mitään, vaan oikea todellisuus on olemassa ideamaailmassa. Friedrich Nietzsche, joka vastusti kristinuskoa kovin sanoin, puolestaan ajatteli, että kristinusko on platonismia massoille. Hän näki, että kristinuskossakin keskitytään liikaa hengelliseen todellisuuteen, jonka nähdään olevan ensisijainen suhteessa materiaaliseen todellisuuteen.

Kristinuskolle onkin vaarassa käydä platonisaatio, jos sakramentit ja sitä myöten konkreettinen aineellinen todellisuus unohdetaan. Nietzsche oli elänyt pietistisen kristillisyyden keskellä, jossa katseet oli käännetty ulkoisesta todellisuudesta sisäiseen hengelliseen elämään. Siksi hän näki niin mielellään kristinuskon ja platonismin yhdeksi ja samaksi asiaksi. Tämä ei kuite…