Vallankäyttöä

"Puhe oikeasta opista on vallankäyttöä. Ei kukaan voi kaapata itselleen oikeaoppisuuden viittaa." Tällainen ajattelu on melko yleistä tänä päivänä. Kirkollisessa keskustelussa homouden vastustajat ovat siis itseasiassa vain heteronormatiivisia vallankäyttäjiä, naispappeuden vastustajat patriarkaalisia vallankäyttäjiä ja ylipäätään jokainen, joka väittää olevansa jossakin asiassa oikeassa, oikeastaan tekee vain toiselle väkivaltaa.

Tällainen ajattelu kumpuaa relativismista, jonka mukaan emme voi ikinä saavuttaa totuutta tai päästä sen lähelle, vaan jokainen on yhtä oikeassa omassa "totuudessaan". Jos siis sanoo olevansa oikeassa, yrittää oikeastaan vain alistaa muita. Kuitenkin relativismi on itsensä kumoavaa. Toisin sanoen miten relativisti voi tietää, että emme voi saavuttaa totuutta, sillä tämäkin on totuutta koskeva väitelause ja siksi se ei voi relativismin mukaan puhua totuudesta.

Itseasiassa on melko huvittavaa, kuinka näihin relativistisiin argumentteihin turvautuvat henkilöt pitävät kuitenkin omia mielipiteitään kaikkia ihmisiä koskevina ei-relativistisina totuuksina. Relativismi ei näin voi olla kestävä lähtökohta, vaan meidän täytyy tunnustaa, että varmaankin jonkinlainen totuus on olemassa. Ja kun totuus on olemassa, se sulkee muut vaihtoehdot pois.

Kristittyinä emme voi ohittaa vaikeita kysymyksiä vain sanomalla, että tästä on monenlaisia tulkintoja. Meillä on käsissämme totuus, joka on säilynyt 2000-vuoden ajan muuttumattomana. Emme voi sitä muuttaa tänäkään päivänä miltään osin. Tämä ei ole vallankäyttöä, vaan kiinnittäytymistä totuuteen eli rehellisyyttä. Jos kuulee alussa kuvaamani kaltaisen argumentin, jossa syytetään vallankäytöstä, on hyvä kysyä, onko totuutta ylipäätään olemassa? Kristityille on kristinuskon alusta alkaen ollut selvää, että on. Jeesus: "minä olen tie, totuus ja elämä."

Martti Luther sanoi, että Pyhä Henki ei ole skeptikko. Tämä tarkoittaa sitä, että jos uskoo kristinuskon Jumalaan, täytyy uskoa siihen myös, että Pyhä Henki kirkastaa kirkolleen totuuden ja on kirkastanut jo alusta alkaen. Jeesus sanoo: "minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Ei siis ole järkevää ajatella, että totuus kirkastuisi vasta 2000-vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, kun Suomen ev. lut. kirkon kirkolliskokous päättää jostain asiasta, vaan totuus on ollut alusta alkaen olemassa Raamatussa ja myös kirkon traditiossa. Tätä totuutta ei voi mikään 2000-luvulla keksitty päähänpisto muuttaa.

Kommentit