Feminismin ongelma

Feminismi on itsessään ristiriitainen ideologia.

Jos miehet ja naiset ovat keskenään täysin samanlaisia eivätkä ominaisuuksiltaan eroa mitenkään toisistaan kuten jotkut feministit väittävät, tällöin ei voida mitenkään erottaa miehiä ja naisia toisitaan. Tämä taas tekee mahdottomaksi naisten aseman ajamisen, koska tässä tapauksessa sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio eikä oikeastaan ole olemassa sellaista ryhmää kuin naiset, jolloin feminismi on täysin tarpeetonta ja kumoaa itse itsensä.

Toisaalta jos taas miehet ja naiset eroavat keskinäisiltä ominaisuuksiltaan ja ovat biologisesti erilaisia, tuntuisi luontevalta ja loogiselta ajatella, että miehillä ja naisilla olisi erilaiset roolit perheessä, seurakunnassa ja yhteiskunnassa kuten historian saatossa valtaosassa yhteisöjä onkin ollut. Tämä tietenkin on suoraan ristiriidassa feminismin kanssa, jolloin feminismi on myöskin väärässä.

Summa summarum: Oli miten oli, feminismi on joka tapauksessa ristiriidassa itsensä kanssa. Tai sitten looginen koherenssi on vain patriarkaatin salajuoni.

Kommentit