Mikä on Jumalan tahto?

Moni pohtii sitä, mikä on Jumalan tahto hänen omassa elämässään. Elämän vaikeat valinnat ja kysymykset saattavat aiheuttaa pelon siitä, että valitsenko nyt Jumalan tahdon mukaisesti. Mistä voin tietää teenkö omassa elämässäni Jumalan tahdon?

Opiskelupaikan, työpaikan tai aviopuolison valinta voi tuoda ihmisille pelon siitä, että olenko valinnut oikein. Entä jos Jumala olisikin halunnut elämäni menevän toisin? Entä jos valintani onkin väärä ja olen pilannut elämäni?

Tällaiset kysymykset saavat ihmisen etsimään Jumalan tahtoa. Se onkin sinänsä hyvä asia. Tästä huolimatta etsimme usein Jumalan tahtoa vääristä paikoista. Meidän tulisi etsiä Jumalan tahtoa ensisijaisesti hänen ilmoituksestaan eli Raamatusta. Missä Jumalaa tai hänen tahtoaan etsitään Jumalan oman ilmoituksen ulkopuolelta, päädytään johonkin epäjumalaan tai ihmisen itsensä tahtoon.

On paljon kristillisyyttä, jossa Jumalan tahtoa yritetään etsiä esimerkiksi omista tuntemuksista tai ulkoisista merkeistä, mutta tällöin etsitään Jumalaa hänen oman ilmoituksensa ulkopuolelta ja tällainen etsintä on tuomittu epäonnistumaan. Jumalan tahto on kertakaikkisesti ilmoitettu Raamatussa. Siellä on sanottu ne pelisäännöt, joita Jumala haluaa meidän elämässämme noudattavan. Tämän perusteella kysymys esimerkiksi siitä, mitä lähden opiskelemaan, on täysin ihmisen itsensä valittavissa. Lähti ihminen sitten opiskelemaan mitä tahansa, hän ei tee väärin Jumalaa kohtaan, vaan voi luottaa rohkeasti olevansa Jumalan johdatuksessa.

Tärkeä periaate, jonka jokaisen kristityn tulisi muistaa, on, että se, mitä Jumala ei ole erikseen käskenyt tai kieltänyt, on vapaata. Saamme siis toimia tällaisten asioiden suhteen kuten haluamme, kunhan vain kannamme tekojemme seuraukset.

Luterilaisuuden mukaan ihmisellä on vapaa tahto Jumalaa alemmissa asioissa. Jokainen voi siis vapaasti valita, mitä tänään syö, minkälaiset vaatteet laittaa päälle tai mihin menee töihin tai opiskelemaan ja niin edelleen. Sen sijaan ihmisen tahto on sidottu pelastuksen asioissa, koska vain Jumala itse voi synnyttää ihmisessä uskon Pyhän Henkensä välityksellä. Niinpä normaalin elämän kysymyksissä ihminen voi tehdä mitä haluaa rikkomatta Jumalan tahtoa.

Helposti Jumalan tahdosta tehdään vääränlaista lakia itselle. Jumalan ilmoitetun tahdon lisäksi lisätään vielä jonkinlainen Jumalan salattu tahto, jota olisi kyettävä noudattamaan. Tarkoitan tällä sitä, että ihminen lisää Raamatun ja kristillisen etiikan käskyihin vielä uuden käskyn, joka kuuluu jotensakin näin: Sinun on kyettävä löytämään Jumalan tahto jokaiseen oman elämäsi kysymykseen. Tällaista käskyä ei kuitenkaan Raamatussa ole, vaan on monia kysymyksiä, joista saamme ajatella mitä haluamme ja tehdä niiden suhteen miten haluamme. Tämä on lähtökohtana jo luomisessa. Jumala ei halua elää meidän koko elämäämme puolestamme, vaan on jättänyt meille monessa kysymyksessä valinnan vapauden ja oikeuden elää itse oma elämämme. Aadamille ja Eevallekin hän sanoi, että olette vapaita syömään kaikista muista puista paitsi hyvän- ja pahantiedon puusta. Heidän ei siis tarvinnut miettiä hyvän- ja pahantiedon puuta lukuun ottamatta ollenkaan sitä, mistä paratiisin puusta Jumala tahtoisi heidän erityisesti syövän.

Jumala ei ole automaatti, joka elää elämämme puolestamme ja joka auttaa meitä aina valitsemaan parhaan vaihtoehdon. Emmekä voi paeta vastuuta moraalisista valinnoistamme vetoamalla Jumalan tahtoon. Tarkoitan tällä sitä, että Jumala ei tahdo mitään sellaista meidän elämässämme, joka olisi vastoin Jumalan ilmoitettua tahtoa. Emme yksinkertaisesti saa sekoittaa omia tuntemuksiamme ja Jumalan tahtoa. Tämä itse asiassa on syy aika moneen nykyiseen ongelmaan ja kiistaan myös kirkon sisällä. Jumalan ilmoitettua tahtoa ei voi ohittaa tunnepohjalta.

Jumalan johdatus ei siis ole lakia, jota meidän on parhaamme mukaan noudatettava, vaan evankeliumia, jossa saamme vapaasti riippua ja luottaa siihen, että Jumala johtaa meitä minne hän tahtoo valitsemmepa sitten mitä tahansa. Jumalan tahto on ilmoitettu meille Raamatussa, eikä meidän tarvitse etsiä sitä Jumalan ilmoituksen ulkopuolelta. Vastaavasti meidän ei tarvitse myöskään etsiä hallitsijoidemme tahtoa Suomen lain ulkopuolelta.

Kommentit

  1. Kaikkivaltias jumala ei voi tehdä mitään mitä hän ei tahdo. Vain ihminen voi...

    VastaaPoista
  2. Kiitos tästä blogitekstistä!

    VastaaPoista

Lähetä kommentti