Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2013.

Raamatun oletetusta moraalittomuudesta

Monien kristinuskon kriitikoiden mukaan Raamattu on täynnä moraalittomuuksia ja siksi sitä ei voi kukaan järkevä ihminen pitää auktoriteettinaan. Vastaavasti heistä on pöyristyttävää, jos ministeri kehtaa väittää, että Raamattua tulisi joissakin tilanteissa noudattaa ennemmin kuin demokraattisesti säädettyä lakia.

Nämä uuden ajan moralistit asettavat itsensä Raamatun yläpuolelle. Heistä on vaarallista pitää Raamattua ohjeellisena, koska sen lukijat ovat kannattaneet milloin orjuutta, milloin kansanmurhia, milloin ristiretkiä, milloin naisten ja homojen alistamista ja milloin mitäkin. Demokraattista päätöksentekoa he pitävät erehtymättömänä järjestelmänä, joka vie ihmistä moraalisesti parempaan suuntaan.

Samat kriitikot eivät usko minkäänlaiseen syntiin ja sen vuoksi sovituskin on barbaarinen ajatus. Ylösnousemusta ei ole voinut tapahtua, koska ihmeitä ei tapahdu. Kokonaisuutena siis Raamattu on satukirja, jota ei heidän mukaansa tule ottaa vakavasti. Tähän tulokseen päädytään usein pe…

Onko kirkko enää apostolinen?

Nikean uskontunnustuksessa väitämme uskovamme yhteen, pyhään, yhteiseen ja apostoliseen kirkkoon. Yksi Kristuksen kirkon ominaisuuksista on siis sen apostolisuus. Se tarkoittaa, että apostolit ovat perustaneet kirkon ja koko kirkon opetus nojaa heidän opetukseensa. Apostolit ovat kirjoittaneet Raamatun, joka on kirkon tärkein kirja ja josta kirkko ammentaa opetuksensa.

Jos pidämme Nikean uskontunnustusta itseämme sitovana niin kuin Kristuksen kirkko tekee, joudumme toteamaan, että kirkko ei ole oikea kirkko ellei se ole apostolinen. Ilman apostolisuutta kirkko on lahko, jota apostolit eivät ole perustaneet. Silloin se on pelkästään ihmisten yhteenliittymä, jolla ei ole juurikaan tekemistä kristillisen kirkon kanssa. Lahkosta puolestaan tulisi taas jokaisen vastuullisen kristityn pyrkiä eroon.

Kirkon apostolisella luonteella on toki perusteensa jo Raamatussakin, eikä pelkästään Nikean uskontunnustuksessa. Paavali kirjoittaa viitaten kirkkoon, että te olette kiviä siinä rakennuksessa, j…

Lankeemuksen todellisuus ja kristillinen ihmiskäsitys

Kirkon nykyisissä kiistakysymyksissä erimielisyydet keskittyvät liian usein jäävuoren huippuun, jolloin asioita ei nähdä kulloinkin kyseessä olevaa ja käsiteltävää asiaa syvemmältä. Esimerkiksi nyt kirkkoa hajottava kysymys avioliittokäsityksen muutoksesta ei lopulta koske pelkästään tätä yksittäistä asiaa, vaan kyseessä on kahden täysin erilaisen maailmankuvan välisestä vastakkainasettelusta. Tässä kysymyksessä materialistinen maailmankuva pyrkii haastamaan kristillisen jo kirkon sisälläkin.

Maailmankuvallisesti neutraalia aluetta ei oikein ole olemassa. Esimerkiksi näihin kirkkoa repiviin kysymyksiin ei voi siis kristittynä suhtautua miten haluaa menettämättä samalla osaa kristillisestä maailmankatsomuksesta. Siitä huolimatta monet kristityt ovat huomaamattaan nielleet materialistisen ja humanistisen maailmankuvan.

Maailmankatsomusta ei useinkaan omaksuta järjellisen pohdinnan tuloksena, vaan pikemminkin maailmankuva vaikuttaa siihen minkälaisia argumentteja pidämme järjellisesti va…