Tämä on luterilaisen kirkon virallinen kanta avioliittoon

Luterilaisen kirkon kannasta avioliittoon on vallinnut ihmeellistä epäselvyyttä, joten väännetäänpä se rautalangasta.

Eduskunnan hyväksymän kirkkolain ensimmäisessä pykälässä todetaan, että "Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa."

Kirkon usko on siis määritelty luettelemissani teksteissä. Näistä teksteistä kirkkolain mukaan määritellään kaiken ohella myöskin kirkon kanta avioliittoon. Kun sitten katselee Yksimielisyyden kirjaan kuuluvaa Lutherin Isoa katekismusta, löytyy sieltä puolestaan seuraava opetus avioliitosta kuudennen käskyn kohdalta:
"Siksi hän tahtoo, että myös me kunnioittamme avioliittoa, pidämme sen arvossa ja elämme siinä kuin autuaassa, Jumalan säätämässä elämänosassa. Jo alussa hän on asettanut avioliiton kaiken muun edelle ja luonut miehen ja vaimon erilaisiksi juuri avioliittoa varten, ei haureuteen, vaan pysymään yhdessä, olemaan hedelmällisiä, synnyttämään, ruokkimaan ja kasvattamaan lapsia Jumalan kunniaksi." 
"Olen sen vuoksi aina opettanut, ettei aviosäätyä saa halveksia eikä väheksyä, niin kuin sokea maailmaa ja väärät hengenmiehemme tekevät, vaan että meidän on pidettävä sitä Jumalan sanan mukaisessa arvossa."
"Sen vuoksi avioliitto ei ole mikään erityinen elämänmuoto, vaan mitä yleisin ja jaloin, ja se sulkee piiriinsä kaikki kristityt, jopa koko maailman."
"Toiseksi sinun on tiedettävä, ettei avioliitto ole pelkästään kunniallinen, vaan myös välttämätön elämänmuoto. Jumala on vakavasti käskenyt, että miesten ja naisten on yleensä säädystä riippumatta suostuttava menemään naimisiin. Siihen he ovat luodut lukuun ottamatta joitakin aivan harvoja Jumalan valitsemia poikkeuksia. Joko nämä eivät ole avioliittoon kelpaavia tai sitten Jumala on yliluonnollisen suurella lahjallaan vapauttanut heidät, niin että he pystyvät elämään siveellisesti puhtaina olematta avioliitossa. Sillä jos luonto toimii sillä tavalla kuin Jumala on sen ihmiseen istuttanut, on mahdotonta pysyä puhtaana avioliiton ulkopuolella." 
"Sillä jos on määrä säilyttää avioliitto puhtaana, silloin on miehen ja vaimon yhdessä asuessaan ennen kaikkea säilytettävä keskinäinen rakkaus ja yksimielisyys, niin että he rakastavat toinen toistaan koko sydämestään ja ovat toisilleen täysin uskollisia."
Lutherin tekstien pohjalta on selvää, että luterilaisen kirkon tunnustuksessa avioliiton perusta on luomisessa. Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen ja vain he muodostavat yhdessä avioliiton. Minkäänlaista muuta käsitystä avioliitosta ei luomisen perusteella tunneta. Tämä miehen ja naisen muodostama avioliitto on niin perustava ajatus tunnustuskirjoissa, että sitä ei edes viitsitä kunnolla avata tai perustella. Lainaamassani tekstissä se vain oletetaan itsestään selväksi lähtökohdaksi, jolle sitten rakennetaan tarkempaa avioliiton teologiaa.

On näin ollen kirkon tunnustuksen vastaista vihkiä ketään muuta kuin miestä ja naista keskenään avioliittoon. Siksi kirkko saakin tehdä melkoisen intellektuaalisen umpisolmun, jos kirkossa halutaan vihkiä ihmisiä sukupuolineutraaliin avioliittoon. Sellainen tarkoittaisi suoraan kirkkolain ensimmäisen pykälän polkemista maanrakoon.

Jos ajatus avioliitosta perustuu luomiseen, se on silloin kristillisen näkemyksen mukaan välttämättä kaikkia ihmisiä eikä pelkästään uskovia koskeva asia. Luther kirjoittikin, että avioliitto sulkee piiriinsä koko maailman. Luterilaisen kirkon käsitys näyttäisi siis avioliiton universaaliuden perusteella olevan se, että myös yhteiskunnallisella tasolla avioliiton tulisi olla miehen ja naisen välinen liitto.

Mielenkiintoista onkin nähdä minkälaisella teologisella voltilla tästä ongelmasta päästään joskus tulevaisuudessa kirkolliskokouksessa yli ja ympäri, jotta homoseksuaaleja päästään vihkimään avioliittoon. Todennäköisin vastaus on, että teologia on kirkollisessa keskustelussa jo niin kuollutta, että sitä ei viitsitä pohtia ollenkaan, vaan tehdään vain mitä itse halutaan mistään mitään välittämättä.

Joka tapauksessa samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ajaisi kirkon ylitsepääsemättömiin teologisiin ja juridisiin ristiriitoihin.

Kommentit