Tiukkaa tekstiä perhesynodissa

Vastaani tuli kahden vuoden takaa roomalaiskatolisen kirkon perhesynodista kardinaali Robert Sarahin puhe, jossa ei sanoja säästelty. Sarahista ovat jotkut veikkailleet jopa seuraavaa paavia. Mikäli näin kävisi, hän olisi ensimmäinen mustaihoinen paavi. Sarah kuvaa kahta suurinta uhkaa tai "petoa", jotka uhkaavat kristinuskoa ja perhettä nykyään. Puhe oli niin tiukkaa tavaraa, että päätin suomentaa siitä osan. Tästä olisi luterilaisen kirkon piispoilla opittavaa:
"Teologinen arvostelukyky tekee mahdolliseksi nähdä ajassamme kaksi odottamatonta uhkaa, melkein kuin kaksi apokalyptista petoa, jotka sijoittuvat vastakkaisille navoille: Toisella puolella läntinen vapauden epäjumalanpalvonta ja toisella islamilainen fundamentalismi: ateistinen sekularismi vastaan uskonnollinen fanatismi. Slogania käyttäen löydämme itsemme gender-ideologian ja Isiksen välistä. Islamilaiset joukkomurhat ja libertaariset vaatimukset kilpailevat säännöllisesti sanomalehtien etusivuista. Näistä kahdesta radikalisaatiosta nousee kaksi keskeistä uhkaa perheelle: sen subjektiivinen hajottaminen sekulaarissa lännessä nopeiden ja helppojen avioerojen, abortin, homoseksuaalisten liittojen ja eutanasian kautta (vrt. Gender-teoria, Femen, LGBT lobbaus, IPPF...). Toisaalta sitä uhkaa ideologisoidun islamin pseudo-perhe, joka tekee lailliseksi moniavoisuuden, naisten alamaisuuden, seksuaalisen orjuuden, lasten avioliiton (vrt. Al Qaeda, Isis, Boko Haram…) 
Useat todisteet mahdollistavat sen, että vaistoamme saman demonisen lähteen näille kahdelle liikkeelle. Toisin kuin totuuden Henki, joka ajaa yhteyttä erilaisuudessa (perikoreesi), nämä liikkeet rohkaisevat sekaannukseen (homo-gamia) tai alamaisuuteen (poly-gamia). Lisäksi ne vaativat itselleen universaalia ja totalitaarista valtaa, ovat väkivaltaisia ja suvaitsemattomia perheiden, yhteiskuntien ja kirkkojen tuhoajia ja avoimen kristofobisia. 
”Sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan…” Meidän tulee olla inklusiivisia ja toivottaa tervetulleeksi kaikki mikä on inhimillistä, mutta sitä mikä tulee Viholliselta ei voi eikä sitä saa omaksua. Et voi yhdistää Kristusta ja Beliaria! Mitä fasismi ja kommunismi olivat 1900-luvulla, sitä läntiset homo- ja abortti-ideologiat sekä islamilainen fanatismi on nyt."

Kommentit