Maailman suunta

Kommunismin kaatumisen jälkeen näytti hetken aikaa siltä, että maailmanhistorian suunta oli lyöty lukkoon. Demokraattinen liberalismi näytti yksin jäävän jäljelle suurten ideologioiden taistelussa. Sekä fasismi että kommunismi olivat hävinneet. Joku äityi tässä tilanteessa jo julistamaan historian loppua: enää ei olisi jäljellä muuta kuin liberalismin loputonta voittokulkua.

Liberalismin suuren kertomuksen mukaan maailma on matkalla pimeydestä valoon, epätasa-arvosta tasa-arvoon, syrjinnästä vapauteen. Ihmiskunta kehittyy kohti yhä suurempaa hyvinvointia ja uusia teknologisia löydöksiä. Loputonta edistystä ei voi kukaan estää. Liberalismi näkee tuoneensa esiin suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon ajan. Ihmisen sosiaalinen voittokulku tiivistyy rajattomassa globalisaatiossa, joka yhdistää kaikki kansat tämän projektin tueksi. Ihmiskunnan historia on jatkuvaa edistyksen voittoa pimeyden voimista: seksismistä, rasismista, kolonialismista, heteronormatiivisuudesta ja monista muista alistavista ennakkoluuloista, jotka tulevat katoamaan uutta maailmaa rakennettaessa. Näitä liberalismin vaatimuksia on viimeiset vuodet yritetty ajaa myös kristinuskoon sisälle.

Liberalismin mukaan ihminen lopulta löytää rajattoman teknologisen ja moraalisen kehityksen avulla lääkkeen kaikkiin sairauksiin ja vastauksen kaikkiin maailman ongelmiin. Ihmisestä tulee kuolematon ja hän elää ikuisesti onnellisesti. Tämä tekee uskonnoista lopullisesti tarpeettomia: ihminen on saavuttanut jumalallisuuden ja tullut itse itselleen jumalaksi.

Syvimmiltään liberalismin kertomuksessa on kyse uskonnosta. Kristinuskon lopunajallinen visio on hyvin toisennäköinen. Maailmanhistorian lopulla ihmiskunnan kultakauden sijaan tulevat ahdistuksen ja vainon ajat, jopa suuri uskosta luopuminen.

Tekniikka kyllä kehittyy, mutta moraali ei. Teknisen kehityksen myötä tulee vain entistä suurempia moraalisia ongelmia. Teknologinen kehitys rakentuu edellisten sukupolvien työn päälle, mutta moraalinen kehitys on aloitettava aina nollasta. Jokaisen on tehtävä samat moraaliset valinnat, joihin edellisten sukupolvien työ ei kumuloidu niin kuin teknologian kehityksen suhteen. Siksi ihmiskunnan moraali ei kehity kuten tekniikka.

Liberalismin voittokulun kertomus on vallannut monen länsimaalaisen ihmisen mielen. Historiaa ei voi kuitenkaan piirtää viivoittimella. Pari viimeistä vuotta ovat osoittaneet liberalismin maailmankuvan myyttisyyden. Maailma ei mene koko ajan liberalismin osoittamaan edistyksellisempään suuntaan. Trump ja brexit ovat esimerkkejä siitä, kuinka politiikassa ovat saaneet valtaa hyvin toisenlaiset arvot kuin liberalismi olisi olettanut. Näyttää siltä, että liberalismin sijaan konservatiiviset arvot nostavat kaikkialla päätään.

Kristittyinä on muistettava, että Jumalan käsissä on maailmanhistorian avaimet. Aikakaudet ja ideologiat tulevat ja menevät. Maailmanhistoria saattaa muuttua yllättäen eikä mikään ole varmaa. Siksi ei pidä mennä ajan hengen mukana, vaan historian herran, Jumalan sanan mukaan.

Kommentit